LEGO Serious Play módszer... játék a szervezetfejlesztésért
Új, indoor Trénerünk specialitása a LEGO® Serious Play® módszer.

Mind a változatos terepen szervezett outdoor-, mind pedig indoor programjaink teljesen új környezetet, szituációt teremtenek az egyének-, szervezetek számára, amelyek még hatékonyabban segítik megtalálni a közös választ egy adott helyzetre, kérdésre a résztvevők teljes körének bevonásával.

Rengeteg lehetőség ismert a produktivitás, a kreativitás vagy az együttműködés növelésére a szervezeten belül, azonban mindig van hova fejlődni. Emlékszünk még, milyen jó volt gyermekként az építőkockáinkból színes várat építeni? Milyen jó érzés volt látni, hogy amit korábban elképzeltünk, a rendelkezésünkre álló elemekből, a két kezünkkel a valóságban is felépíthettük! Az úgynevezett Lego Serious Play módszer többek között erre a kellemes érzésre helyezi a hangsúlyt a felnőtteknél. Hogyan vihetünk színt a munkahelyi fejlesztésbe a játékon keresztül? Hogyan segíti a módszer a kreativitás és inspiráció komoly keretek között való alkalmazását? Játékra fel!  
Több metodológia is alkalmaz kis figurákat, bábukat, de akár homokot, vizet is. Az ilyen eljárások esetében a vizsgálatvezető szakember többértelmű ingerekkel dolgozik: az egyének nagy szabadságot kapnak személyiségük, érzelmeik, belső állapotuk kifejezésére, az instrukciók értelmezésére. Nyitott kérdéseket, rengeteg színt, amorf ábrákat és olyan képeket alkalmaznak, amelyekhez rengeteg gondolat kapcsolódhat. Ahány ember, annyi reakció és értelmezés.

Hogyan kapcsolódik mindez a Lego Serious Play-hez?

A LEGO Group 2010-ben megalkotott módszere – amelyet kutatók, business tanácsadók és gyakorló üzletemberek közösen fejlesztettek ki – szervezetek számára nyújt egy egészen új lehetőséget a csapatépítésre. A kis építőelemek használata egy projektív felületet biztosít, melynek segítségével új tapasztalatokra tehetünk szert a munkatársainkkal és a szervezettel kapcsolatban. A foglalkozás során a résztvevőknek lehetőségük adódik egy irányító segítségével végighaladni egy forgatókönyvön. A csapat facilitátora kérdéseket tesz fel, a „játékosok” pedig válaszként felépítik a saját három dimenziós figuráikat kis Lego elemek használatával.

A JÁTÉK KULCSELEMEI A METAFORÁK ÉS A TÖRTÉNETMESÉLÉS

– mítoszaink, meséink mindig is segítettek a kultúra, a vallás, a jó és a rossz, az élet nagy kérdéseinek feldolgozásában. Ahogyan gyermekként a kis tárgyakat anyaként, apaként, kiskutyaként vagy kiscicaként képzeltük el, úgy dolgozik fantáziánk felnőttként is a játék során. Ahogyan a résztvevők külső segítséggel megalkotnak egy történetet, belehelyezkedhetnek egy egészen más perspektívába. A karaktereiket úgy formálják és tökéletesítik, ahogyan kedvük tartja – csak semmi komolyság! Ahogyan a játékosok a munkájukkal kapcsolatos „meséket” eljátszhatják, lehetőséget kapnak arra is, hogy megváltoztassák azokat, új ötleteket teremtve ezzel a munkahelyi folyamatokkal kapcsolatban. A szervezet megjelenített történetei közrejátszanak a munkahelyi kultúra és értékek megteremtésében, átalakításában, megsemmisítésében és újrateremtésében. Boje (1991) szerint a játék megengedi a játékosoknak, hogy személyes emlékeiket, konstrukcióikat összevessék a szervezet elemeivel. Rengeteg kérdés kapcsán alkalmazható a módszer: új szervezeti tagok munkahelyi szocializációja, elköteleződés a vállalat és annak tagjai felé, szervezeti kultúra és még sorolhatnánk.

Konstruktivizmus és konstrukcionizmus – a Serious Play alapjai

A Lego Serious Play módszere olyan meghatározó elméletalkotók klasszikus teóriáira épül, mint Jean Piaget vagy Seymour Papert.

Jean Piaget svájci pszichológus a gyermekek kognitív fejlődését leíró modelljéről a legismertebb. Elméletének alapját az a gondolat jelenti, miszerint a gyermekek fejlődésük során konstrukciókat alkotnak tapasztalataikon keresztül. Eszerint mindannyian „elméletalkotók” vagyunk: tudásunkat képesek vagyunk újjá szervezni a világról szerzett tudásunk alapján, konstruktív módon. Fejlődésünk a konkrét műveleti szakaszba érkezve 7-11 éves korunk körül már lehetővé teszi, hogy absztrakt fogalmakat és szabályokat értelmezzünk, azonban azokat csak konkrét tárgyak segítségével tudjuk alkalmazni. Seymour Papert Piaget munkásságára alapozva szeretett volna egy edukációs módszert létrehozni. Rájött, hogy a konkrét műveleti gondolkodás

NEMCSAK EGY ÁLLOMÁSA LEHET A FEJLŐDÉSÜNKNEK, HANEM EGY ÁLLANDÓ MÓDJA IS.

Olyan tanulási környezetet szeretett volna kialakítani, ahol még több lehetőség nyílik a konstruktív tanulásra, ahol a gyermekek aktívabban „építhetik” tudásbázisukat. Az ő elméletét nevezhetjük konstrukcionizmusnak: eszerint akkor a leghatékonyabb a tanulás, amikor az emberek elmerülnek rajtuk kívül álló dolgok konstruálásában. Papert tanulással kapcsolatos elmélete nemcsak a gyermekek fejlődését facilitálhatja, hanem a felnőtteknek is segíthet.

Közös játék:

Az irányított foglalkozás keretei között, különböző modellek építése során a cél az, hogy jelentést adjanak azoknak a történetmesélésen és lehetséges forgatókönyvek eljátszásán keresztül. A folyamat segít a mélyebb

MEGÉRTÉSBEN, VÉLEMÉNY- ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁSBAN, KAPCSOLATOK KIALAKÍTÁSÁBAN,

legyen szó szociális kapcsolatokról vagy munkahelyi folyamatokról. A játék közben kialakuló speciális környezet szabadságot enged a személyes érzelmek és gondolatok kifejezésének, félelmek és korlátok nélkül. Az effajta szabadság elengedhetetlen munkahelyeinken. Fontos továbbá, hogy problémáinkat alaposan körbejárjuk, kollégáink nézőpontjait is megismerjük.

Kétféle képzelet:

A tevékenység során lehetőségünk nyílik az „alkotó képzelet” használatára és fejlesztésére is. Abban rendkívül jók vagyunk, hogyan használjuk a „leíró képzeletünket” munkahelyeinken: „whiteboard”-ok, „flipchart”-ok, különböző prezentációs eszközök, mind-mind ehhez a leíró képzelethez nyújtanak segítséget. Ezekkel az eszközökkel képesek vagyunk az információ fokozott befogadására és megértésére. Azonban ennyi az egész? Korántsem!

A kreatív, „alkotó képzelet” segítségével stratégiákat hozhatunk létre, megoldási terveket készíthetünk. A Lego Serious Play és az ahhoz hasonló módszerek segítenek minket az úgynevezett „out of the box” gondolkodás fejlesztésére: kereteket átlépve, más nézőpontokat, lehetőségeket végiggondolva. Amellett, hogy

AZ  „ALKOTÓ KÉPZELET” KÉZ A KÉZBEN JÁR AZ INNOVÁCIÓVAL,

ne felejtsük el, milyen boldogok a gyermekek játék közben! Milyen nagyszerű lenne, ha munkahelyeinken is hasonló lelkesedéssel alkothatnánk!
.
.
Mikor érdemes a LEGO® Serious Play® módszert alkalmazni?

– összetett helyzetek, problémák elemzésére, megoldására
– amikor szeretnél új megközelítéseket, új információkat is bevonni
– amikor azt érzed sokan elvesztegetett időnek tartják a szokásos meetingeket
– amikor egy helyzetben tudhatóan egynél több jó válasz lehettséges, és az adott cég, szervezet, csoport szeretné a lehető legtöbb    lehetőséget mérlegelni, és a lehető legtöbb információt, a csapatban lévő tudást felszínre hozni a legjobb döntés érdekében
– amikor a megbeszéléseitek fókuszában általában inkább a személyek állnak, mint az üzenetek, kérdések, és válaszok, és változtatnál ezen
– amikor nincs nyilvánvaló válasz a problémára, kérdésre
– amikor fontos, hogy az érintettek 100 százalékban részt vegyenek a döntés előkészítésében, meghozatalában, mert ez az eredményes és hatékony végrehajtás garanciája
– amikor egyszerűen csak hatékonyan szeretnél döntést hozni
– ha szeretnéd felrázni a csapatod
… és egyáltalán, ha szeretnél egy újszerű, játékos, de rendkívül hatékony módszert kipróbálni, és élvezni az újdonság frissítő erejét

Milyen konkrét helyzetekben alkalmazható eredményesen az LSP módszer?

– csapatépítés
– szervezetfejlesztés
– cégszimuláció
– innovációs brainstorming
– kommunikációs felkészülés
– egyéni személyiségfejlesztés
– személyes és csoportos coaching
– stratégiai tervezés
– válsághelyzeti döntéshozatal és kommunikáció
– változásmenedzsment
– kockázatelemzés és kezelés
– iteráció
– konferenciákon szellemi bemelegítésként

… és számos terület van még, ahol eredményesen használható, hiszen az LSP abszolút személyre, vagyis szervezetre, csapatra, kérdésre, problémára szabható kommunikációs megoldás, tanulási folyamat.
.
.
WORKSHOPJAINK

Szervezetfejlesztés:
Egyéni és csoport modellek építésével feltárjuk az adott szervezet meglévő struktúráját, belső kapcsolatrendszerét, meghatározó kommunikációs csatornáit. Láthatóvá tesszük a modellekkel a gyenge pontokat, a fejlesztési irányokat. Játékosan modellezzük a különböző beavatkozások várható hatásait.

Motiváció:
A játék frissítő erejével segítünk kilépni neked és a csapatodnak a napi robotból. Az építés során garantáltan felszabadítjuk kreatív energiáidat. A modellek történeteinek megfejtése során új, innovatív megoldásokra találhattok. Az igazán out-of-the-box megoldás, az ha leültök munkatársaiddal Lego-zni.

Csapatépítés:
A közös játék, közös építés megerősíti a belső kapcsolódásokat, fejleszti az érzelmi intelligenciát és új, erős kommunikációs csatornákat nyit a csapat tagjai között. A modelleken keresztül egyszerűbb az út egymás megértéséhez.
.
.
...